انتخابات گروههای تخصصی زمین شناسی و نقشه برداری به منظور تعیین اعضاء این گروهها پنج شنبه ۱۸ مردادماه در محل سازمان نظام مهندسی معدن برگزار گردید . در این جلسه مهندس خالدی ریاست محترم سازمان ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور اعضاء در جلسه از ضرورت تشکیل گروههای تخصصی به عنوان بازوهای فنی سازمان ...

🔴 قابل توجه اعضاء محترم سازمان با توجه به ضرورت تشکیل گروههای تخصصی (معدن ، زمین شناسی ، نقشه برداری و متالوژی استخراجی)در جهت ترویج اصول مهندسی ، آموزش و پژوهش ، نظارت بر فعالیت های اعضاء و ارتقای دانش فـنی از اعضـاء محترمی که تمـایل به عضـویت در گـروههـای تخصصی دارنـد دعوت می شود ...