فعالان بخش معدن در حالی نمایندگان منتخب خود را راهی مجلس شورای اسلامی می‌کنند که انتظار دارند با توجه بیشتر به بخش معدن تصمیماتی کارشناسی و تخصصی برای این بخش گرفته شود. نگاه کلان، بهبود کیفیت قوانین و مقررات موجود در بخش معدن، استفاده از نظرات بخش خصوصی برای اجرایی شدن تصمیمات و بازنگری در ...