هشتمین گردهمایی سالانه مهندسی معدن در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد و در آن نیازها و چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی به بحث و بررسی گذاشته شد. استفاده از نیروهای دانش‌آموخته و متخصص در حوزه معادن و صنایع معدنی، نیاز امروز این جامعه است اما آنچه امروز این امر را ممکن می‌سازد همکاری ...

بخش معدن به عنوان یکی از ظرفیت‌های واقعی کشور و رکن سوم اقتصاد بعد از نفت، گاز و صنعت در کشور حائز اهمیت است اگرچه این ظرفیت را دارد که در جایگاه نخست بایستد. درحال‌حاضر ۵۵۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد که با تنوع ۶۸ ماده معدنی را در خود دارد به‌طوری که در ...