درس آموزی از حوادث آتش سوزی در یک کارخانه تولید فوم پلی استایرن ساختمانی  مقدمه فوم پلی استایرن (EPS) همانند بسیاری از مصالح ساختمانی آلی قابل احتراق بوده و خطرات مرتبط با انبارش و بکارگیری آنها بایستی در نظر گرفته شود . رفتار احتراقی این ماده بستگی به شرایط محیطی احتراق و مواد افزودنی بکار ...