طراحی، موضوعی مغفول مانده در بخش معدن گام‌های کوتاه معدن در جاده دانش روز طراحی فعالان بخش معدن با توجه به بالا بودن ریسک اقتصادی در این بخش به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها، حوادث و تخریب‌های معدنکاری هستند. راهکارهای مختلفی می‌تواند به کمک فعالان این بخش بیاید که درپی آن حوادث و قیمت تمام ...