برگزاری گردهمایی منطقه ای هیئت مدیره ها و مسئولین آموزش غرب کشور

به همت هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان برگزار شد :

برگزاری گردهمایی منطقه ای هیئت مدیره ها و مسئولین آموزش غرب کشور

گردهمایی یکروزه هیئت مدیره ها و مسئولین آموزش منطقه غرب کشور به همت هیئت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان و با حضور جناب آقای مهندس مدنی و نمایندگان استان های کرمانشاه ، همدان ، ایلام ، مرکزی ، لرستان و خوزستان برگزار گردید . در این جلسه نمایندگان استانهای مذکور به بیان مسائل ، مشکلات و مباحث پیرامون برگزاری دوره های آموزش تئوری و عملی نمودن آموزش ها بحث و تبادل نظر کردند .

پیشنهادات سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه :

  • گزینش اساتید از نظر توان تدریس علمی ، تجربی
  • انجام بازدید مشترک از معادن خاص و مشخص به صورت استانی و یا منطقه ای
  • تخصیص یارانه به استان هایی که متقاضی شرکت در دوره کم داشته و یا بودجه کافی جهت تشکیل کلاس نباشد
  • برگزاری دوره های آموزشی و بازدید های مشترک جهت استانهای غرب کشور
  • بومی سازی آموزش براساس نیاز استان و عملی نمودن آموزش ها


Print Friendly, PDF & Email