همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی

هفتمین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی 

زمان : ۱۷ لغایت ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷ 

مکان : تهران ، مصلی امام خمینی (ره) ، شبستان 

Print Friendly, PDF & Email