برگزاری دوره آموزشی HSEE

قابل توجه اعضا محترم سازمان 
دوره آموزشی HSEE
مدرس : آقای مهندس اشکان بزدانی  
زمان: مورخ ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه ساعت ۱۶ تا ۲۰ 
محل برگزاری : سالن جلسات سازمان صمت
در پایان دوره گواهینامه معتبر صادر میگردد.

علاقه مندان به شرڪت در دوره به امور آموزش سازمان (خانم مهندس ڪومه) مراجعه نمایند

Print Friendly, PDF & Email