برگزاری انتخابات گروههای تخصصی زمین شناسی و نقشه برداری

انتخابات گروههای تخصصی زمین شناسی و نقشه برداری به منظور تعیین اعضاء این گروهها پنج شنبه ۱۸ مردادماه در محل سازمان نظام مهندسی معدن برگزار گردید . در این جلسه مهندس خالدی ریاست محترم سازمان ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور اعضاء در جلسه از ضرورت تشکیل گروههای تخصصی به عنوان بازوهای فنی سازمان در انجام امور حرفه ای سخن گفت و خاطر نشان کرد تشکیل گروههای تخصصی بدون شک باعث پویایی و رد هر چه بیشتر عملکرد سازمان و بهبود فضای کسب و کار خواهد شد . 

در این جلسه انتخابات گروههای تخصصی بصورت مجزا و وبه صورت برگه رای مخفی برگزار گردید که در گروه زمین شناسی خانم ها سودابه جلیلیان ، فرانک بریموندی ، کژال حیدری ، طاهره امینی و آقای بهنام سخاوتی به عنوان اعضا اصلی و آقای علی علی ویسی و خانم فائزه پرویزی به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند . همچنین در گروه تخصصی نقشه برداری آقایان هوشنگ کرمی ، وحید نیازی ، سید عدنان رایزن ، مجتبی اسدی زاده و مجیدرضا ایوبی به عنوان اعضای اصلی و آقای حیدر مکی و خانم افسر بهرامی به عنوان اعضا علی البدل انتخاب گردیدند 

Print Friendly, PDF & Email