بازدید از مجتمع سیمان سامان غرب

قابل توجه اعضاء محترم سازمان
بازدید یکروزه از مجتمع سیمان سامان غرب
زمان : ۴ شنبه ۹۷/۰۵/۱۷
ساعت حرکت : ۸ صبح از محل سازمان نظام مهندسی معدن استان 
هزینه ثبت نام : رایگان
علاقه مندان به شرکت در این بازدید به امور آموزش سازمان مراجعه نمایند.
با توجه به ظرفیت محدود این بازدید اولویت ثبت نام لحاظ میگردد.

Print Friendly, PDF & Email