دعوت به عضویت در گروههای تخصصی

🔴 قابل توجه اعضاء محترم سازمان
با توجه به ضرورت تشکیل گروههای تخصصی (معدن ، زمین شناسی ، نقشه برداری و متالوژی استخراجی)در جهت ترویج اصول مهندسی ، آموزش و پژوهش ، نظارت بر فعالیت های اعضاء و ارتقای دانش فـنی از اعضـاء محترمی که تمـایل به عضـویت در گـروههـای تخصصی دارنـد دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۷/۳/۲۳ به دفتر سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه مراجعه نمایند.
شرایط عضویت :
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در همان رشته تخصصی
دار بودن پروانه اشتغال معتبر
نداشتن پیشینه کیفری
عدم اعتیاد به مواد مخدر

Print Friendly, PDF & Email