پیام مهندس محمدعابد خالدی رییس جدید سازمان نظام مهندسی معدن استان پس از تشکیل هیات مدیره دوره ششم

بسمه تعالی
سپاس خداوند منان را که شروع بکار هیات مدیره دوره ششم با ماه پرفضیلت رمضان مقارن شد که انشاءالله همگی از برکات این ماه برخوردار شویم . در ابتدا لازم میدانم از زحمات در خور تقدیر هیات مدیره های قبلی خاص هیات مدیره پنجم تشکر نمایم . هیات مدیره فعلی یا رویکردی عدالت محور با اتکای به خرد جمعی ، شفاف و بر پایه قانون ، ضوابط و دستورالعمل ها و مصوبات هیات مدیره پا به عرصه خدمتگذاری گذاشته است و خود را ملزم به رعایت برابری و مساوات بین تمام اعضا میداند . در اینجا از همه فرهیختگان و صاحبان ایده در جهت اعتلای سازمان دعوت بعمل می آید .
در پایان برای همه عزیزان آرزوی سلامتی و برای منتخبین شما توفیق روز افزون را از پروردگار خواهانم .

خدایا چنان کن عاقبت کار            تو خوشنود باشی و ما رستگار

محمد عابد خالدی ، نماینده هیات مدیره دوره ششم و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

Print Friendly, PDF & Email