لیست اسامی نهایی کاندیداهای ششمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

🔴 قابل توجه اعضاء محترم سازمان :

با عنایت به صورتجلسه مورخه ۹۶/۱۱/۰۳ هیات اجرایی ششمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه اسامی کاندیداهای پذیرفته شده به تفکیک هر رشته پس از بررسی مدارک به شرح ذیل اعلام می گردد :

#رشته_زمین_شناسی
آقای       آرش رشیدی
خانم ها :سودابه جلیلیان
مهین نظری

#رشته_معدن
آقایان : مرتضی عزیزی
مهرداد سپاهی
فرشاد فیروز آبادی
امیر اسمخانی
محمد عابد خالدی

#رشته_نقشه_برداری
آقایان : هوشنگ کرمی
امیرحسین شکرریز
محیدرضا ایوبی

«هیات اجرایی ششمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه »

@KSHMEO

Print Friendly, PDF & Email