بازدید اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه از واحد فرآوری منگز شرکت سپهران ذوب کرمانشاه

در این بازدید که با حضور ۱۸ نفر از اعضاء سازمان برگزار گردید بازدید کنندگان از نزدیک با مراحل فرآوری منگنز از مرحله خرداش تا ذوب و همچنین بخش های مختلف کارخانه آشنا شدند . نحوه ترکیب مواد اولیه (شامل : کک ، سنگ آهن ، کلوخ منگنز ) کوره و ذوب مواد ، سرباره ، ساخت و کارکرد الکترود از دیگر مباحث مطرح شده در این بازدید بود که توسط مدیر عامل محترم کارخانه به سمع و نظر بازدید کنندگان رسید

Print Friendly, PDF & Email