غذای آماده مهرداد

تفاهنامه همکاری

این تفاهنامه فی ما بین سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه و غذای آماده مهرداد به عنوان مجموعه تهیه و توزیع انواع غذاهای ایرانی منعقد می گردد .

غذای آماده مهرداد به عنوان همکار در طول دوره همکاری فی مابین در قبال مراجعه اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه و ارائه کارت شناسایی معتبر متعهد به انجام خدمات و تسهیلات به شرح ذیل می گردد.

  • تخیف در قبال ارائه انواع غذاهای ایرانی تا سقف          ۱۰       درصد

سازمان نظام مهندسی معدن نیز در دوره همکاری فی مابین در قبال ارائه خدمات فوق متعهد به انجام خدمات و تسهیلات ذیل می گردد

  • معرفی فروشگاه به اعضا از طریق ارسال پیامک در بازه های زمانی مشخص
  • معرفی به اعضا از طریق قراردادن تبیلغات فروشگاه در سایت سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه به آدرس kshmeo.org و همچنین کانال تلگرام سازمان به نشانی @KSHMEO

مدت اجرای این تفاهنامه یکسال از تاریخ انعقاد می باشد .

امید است که طرفین بتوانند در آینده با ایجاد زمینه های همکاری مشترک بیشتر گامهای موثری در ارائه خدمات به اعضا در استان بردارند .

Print Friendly, PDF & Email