اطلاعیه شناسایی اعضای متخصص

به منظور شناسایی و معرفی متخصصین سازمان نظام مهندسی معدن به دستگاههای اجرایی کشور ، استفاده بهینه و تاثیر گذار از خدمات صاحب نظران دارای پروانه اشتغال در بررسی ، ارزیابی و یا اظهار نظر نهایی در مورد گزارشات مربوط به فعالیت های معدنی با توجه به نوع ماده معدنی و رسته فعالیت دارنده پروانه اشتغال ، ترغیب و تشویق صاحب نظران ذیصلاح فعالیت های معدنی جهت دریافت پروانه اشتغال و یا استفاده از آن ، لازم است نسبت به شناسایی و تکمیل اطلاعات آن دسته از اعضای محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان که دارای تجارب و تخصص ویژه ای در مورد ماده معدنی خاص و فعالیت های مرتبط هستند ، اقدام و اطلاعات مرتبط را در صفحه مشخصات ویژه عضو در بانک اطلاعاتی اعضاء قسمت زمینه های تخصصی غالب برای درج فعالیت معدنی غالب ( مس – طلا – آهن – سنگ تزئینی و نما – …… ) و در قسمت سایر خدمات برای درج سایر فعالیت های مرتبط (سدسازی-راه سازی-مترو – …. ) تا پایان تیرماه تکمیل فرمایید .

Print Friendly, PDF & Email