شرایط داوطلب بازرس سازمان در مجمع عمومی سالیانه

شرایط داوطلبی بازرس سازمان در مجمع عمومی سالیانه

الف-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب-عضویت در سازمان استان و نداشتن بدهی حق عضویت

پ-عدم اعتیاد به مواد مخدر

ت-نداشتن پیشینه کیفری

ث-نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ یا بالاتر ، از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی

ج-دارا بودن پروانه اشتغال معتبر با پایه حداقل۲(چنانچه داوطلب در دوره قبل بازرس بوده ، با پایه ۳ قابل پذیرش است )

اعضاء محترم داوطلب بازرس سازمان حداکثر تا تاریخ ۲۶/۳/۹۵ فرصت دارند که آمادگی خود را طبق فرم مربوطه اعلام کنند . داوطلبان می توانند فرم را از دبیرخانه سازمان نظام مهندسی معدن استان دریافت کرده و پس از تکمیل ، آن را شخصا با ارائه کارت عضویت معتبر به دبیرخانه تحویل نمایند

Print Friendly, PDF & Email