آگهی تشکیل مجمع عمومی سالیانه نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

آگهی تشکیل مجمع عمومی سالیانه نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این سازمان که روز پنج شنبه مورخ ۳۰/۲/۹۵ راس ساعت ۱۶ در محل سالن جلسات سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند.

به استناد ماده ۴۷ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی معدن در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی عادی برای بار اول(۳۰/۲/۹۵) ، جلسه مجمع عمومی عادی برای بار دوم به استناد ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن در تاریخ ۳/۴/۹۵ راس ساعت ۱۶ در محل سالن جلسات سازمان صنعت ، معدن و تجارت برگزار خواهد گردید.

دستور جلسه :

 1. شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن
 2. بررسی و تصویب نهایی ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیات مدیره در چارچوب سیاست های کلان سازمان
 3. تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمدی برای سازمان استان براساس پیشنهاد هیات مدیره و در چارچوب خط مشی تعیین شده توسط هیات عمومی
 4. انتخاب بازرسان
 5. اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره ، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان
 6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه های سازمان
 7. شنیدن گزارش فعالیت های حرفه ای ، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادهای مربوط به آن
 8. تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیت های ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاء و موسسات و نظایر آن
 9. بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه ای و مهندسی
 10. تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده در طول سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
 11. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد .
Print Friendly, PDF & Email