ارسال نسخه الکترونیکی مجله سازمان به اعضای متقاضی

به اطلاع اعضاء محترم سازمان می رساند به منظور حفظ محیط زیست در کاهش استفاده از کاغذ از این پس امکان ارسال فایل الکترونیکی مجله سازمان نظام مهندسی معدن به پست الکترونیکی اعضاء فراهم شده است و نسخه چاپی نشریه تنها به اعضایی که تمایل خود به دریافت نسخه چاپی را اعلام نموده اند ، ارسال می گردد . نسخه الکترونیکی از سازمان مرکزی به ایمیل اعضاء ارسال خواهد شد . اعضاء محترم متقاضی دریافت نسخه الکترونیکی جهت کسب اطلاعات بیشتر به روابط عمومی سازمان مراجعه نمایید

Print Friendly, PDF & Email