واگذاری وظایف غیر حاکمیتی سازمان صمت استان در حوزه معدن به سازمان نظام مهندسی معدن استان

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان که در جلسه کارگروههای تخصصی سازمان سخن می گفت با اعلام این خبر اظهار داشت با توجه به عملکرد مناسب سازمان در انجام وظایف غیرحاکمیتی در سنوات گذشته از جمله صدور گواهی تایید صلاحیت متقاضیان حقیقی و حقوقی در حوزه معدن که موجب تسریع و دقت در انجام کار گردید و پیگیریهای بعمل آمده و موافقت رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مقرر گردید به منظور بهبود فضای کسب و کار در حوزه معدن و استفاده از توان کارشناسی و زیرساخت های موجود در سازمان استان کلیه وظایف غیرحاکمیتی از ابتدای درخواست صدور پروانه اکتشاف تا پایان عملیات اکتشاف به سازمان نظام مهندسی معدن استان واگذار گردید . عزیزی خاطر نشان کرد :

  • استفاده از توان کارشناسی اعضاء
  • تسریع در انجام امور
  • ایجاد درآمد متناسب سازمان نظام مهندسی معدن

از مهمترین نتایج این توافق می باشد .

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوان جهت ایجاد اشتغال و عرضه هر چه بهتر خدمات در دیگر حوزه های مرتبط نیز چنین توافقاتی را با سایر سازمان های مرتبط منعقد نمائیم

Print Friendly, PDF & Email