کمک های اولیه در معادن

درس آموزی از حوادث

مقدمه

امداد رسانی به موقع در حوادث جرحی معادن می تواند تا حد زیادی از گسنرش ضایعات جلوگیری نماید.کشورهای مختلف دنیا جهت ارائه کمک های اولیه به کارگران معادن مقررات متنوعی دارند . به عنوان مثال کشور انگلستان در قانون سال ۱۹۸۱ کارفرمایان را ملزم نموده به ازاء هر ۲۵ نفر کارگر معدنی یک امداد رسان داشته باشند . براساس مقررات اداره ایمنی و بهداشت معادن آمریکا یا MSHA نیز لاز م است در هر شیفت حداقل یک نفر جها ارائه کمک های اولیه وجود داشته باشد

براساس راهنما و دستورالعمل بهداشت معدنکاران تدوین شده توسط مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مدیر معدن باید تمهیدات لازم جهت آموزش و اخذ گواهینامه معتبر در زمینه کمک های اولیه را برای تعدادی از شاغلین معدن فراهم آورد . فرد امدادگر لازم است در خصوص روشهای بررسی وضعیت مصدوم ، کنترل خونریزی ، تنفس مصنوعی ، بستن انواع زخم ، سوختگی و جراحات اسکلتی – عضلانی مهارت کافی کسب نموده باشد

تشریح حادثه

راننده یک دستگاه بیل مکانیکی در هنگام حرکت رو به عقب متوجه کارگری که در پشت خودرو بوده نشده و پس از برخورد با وی جراحت فراوانی ایجاد می نماید . به علت عدم آنتن دهی وسایل ارتباطی مانند تلفن همراه در منطقه معدن و همچنین عدم آگاهی کارگران معدن در خصوص نحوه ارائه کمک های اولیه ، کمک های اولیه به موقع انجام نشده و کارگر مجروح شده ، به علت شدت جراحات وارده پیش از رسیدن آمبولانس و انتقال به مرکز در مانی جان خود را از دست می دهد .

تجزیه و تحلیل حادثه

علت اولیه حادثه : تصادف (ضربه شدید در اثر برخورد) با ماشین آلات معدنی

علل میانی حادثه·        عدم وجود آلارم دنده عقب در بیل مکانیکی

·        عدم آموزش کارگر متوفی (در خصوص نقاط کور لودر و ممنوعیت حرکت در پشت سر ماشین الات معدنی

·        عدم وجود هیچ گونه وسیله ای جهت انتقال مصدوم به مراکز درمانی

·        عدم آموزش کارگران در خصوص نحوه واکنش در شرایط اضطراری و کمک های اولیه

·        عدم وجود و یا نظرات مسول ایمنی بر شرایط معدن و در نتیجه عدم شناسایی به موقع مخاطرات

·        عدم تعهد کارفرما به اجرای قوانین و آیین نامه ایمنی معادن

 

علت ریشه ای حادثه : ضعف سیستم HSEE معدن مذکور در شناسایی به موقع مخاطرات و عدم وجود طرح واکنش در شرایط اضطراری

اقدامات کنترلی موجود

براساس اظهارات کارگران ، کارگر حادثه دیده از تجهیزات حفاظت فردی استفاده نموده است

دلایل عدم تاثیر اقدامات کنترلی موجود

با توجه به اینکه برخورد با لودر از ناحیه کمر صورت گرفته است ، تجهیزات حفاظت فردی موجود نتوانسته اند حفاظت کافی را ایجاد نمایند .

راهکارهای فنی پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه

  • تجهیز ماشین آلات سنگین به بوق دنده عقب
  • آموزش کارکنان در خصوص نحوه واکنش در شرایط اضطراری و کمکهای اولیه
  • تامین تجهیزات کمکهای اولیه برحسب موقعیت و تعداد کارکنان در محل های مناسب و قابل دسترسی
  • ایجاد وسایل ارتباطی امدادی (مانند بی سیم)
  • برنامه ریزی در خصوص نحوه انتقال مصدومین به مراکز درمانی

درس حادثه

براساس آیین نامه ایمنی در معادن مصوب شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

هر معدن ضمن آموزش همگانی کمکهای اولیه ، بایستی حداقل یک نفر از هر کارگاه را در خصوص استفاده از وسایل کمکهای اولیه آموزش دهد

Print Friendly, PDF & Email