بازدید اعضاء سازمان از معادن سنگ تزئینی منطقه فرامان

بازدید اعضاء سازمان از معادن سنگ تزئینی منطقه فرامان

معدن سنگ تزئینی شاهملکی جنوبی

شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ

در این بازدید که در مورخه ۹۴/۸/۲۶  با حضور تعدادی از اعضاء سازمان صورت گرفت اعضاء از نزدیک با نحوه استخراج معادن منطقه و مسائل و مشکلات آشنا شدند

ارائه توضیحات تکمیلی توسط سرپرست مسئول فنی و رئیس سازمان انجام شد

Print Friendly, PDF & Email