آتش سوزی در یک کارخانه تولید فوم پلی استایرن ساختمانی

درس آموزی از حوادث

آتش سوزی در یک کارخانه تولید فوم پلی استایرن ساختمانی 

مقدمه

فوم پلی استایرن (EPS) همانند بسیاری از مصالح ساختمانی آلی قابل احتراق بوده و خطرات مرتبط با انبارش و بکارگیری آنها بایستی در نظر گرفته شود . رفتار احتراقی این ماده بستگی به شرایط محیطی احتراق و مواد افزودنی بکار رفته در ساختمان فوم نظیر بازدارنده های آتش دارد . EPS در دمای بالای ۱۰۰ درجه سانتی گراد شروع به تغییر شکل و ذوب شدن می نماید.با افزایش دما از ۳۷۰ درجه سانتی گراد پیرولیز شروع می شود و در اثر تجزیه گازهای قابل اشتعال از آن متصاعد خواهد شد . پس از شروع احتراق دانسیته کم فوم ، شعله بسادگی در سطخ فوم گسترش می یابد . ایجاد حریق خطر اصلی در انبارش ، جابجایی و یا کار با این ماده می باشد. پنتان یکی از موادی است که به میزان ۳ تا ۸ درصد وزنی در فوم وجود دارد . همچنین لایه ای نازک از پنتان بهمراه فوم تولیدی از دستگاه تزریق خارج میگردد . همچنین EPS عایق الکتریسیته می باشد . الکتریسیته ساکن روی سطح آن تجمع می یابد تجمع و تخلیه کنترل نشده بار الکتریکی ساکن می تواند منجر به بروز حادثه گردد . لذا بکارگیری سیستم اتصال به زمین (Earthing) و سیستم مناسب برای جابجایی EPS در کنترل بروز حادثه موثر خواهد بود

خطرات ناشی از تجزیه : تجزیه حرارتی فوم منجر به تولید مونواکسید کربن دوده و استایرن می شود . بخارات ناشی از تجزیه حرارتی فوم ( در اثر برش حرارتی فوم یا سایر عملیات حرارتی ) محرک چشم و سیستم بویایی می باشد

خطرات غبار : ذرات ریز تولیدی از عملیات مختلف نظیر برش ، جابجایی و … محرک سیستم تنفسی و چشم بوده و لازم است از روشهای کنترل مهندسی و سیتم تهویه برای کنترل آن استفاده نمود

خطرات دود : تشکیل دود غلیظ ناشی از احتراق علاوه بر ایجاد مشکلات تنفسی ، منجر به بروز مشکل در شناسایی و دسترسی به راههای خروج اضطراری می گردد .

تشریح حادثه :

در ساعت ۲:۰۰ بامداد آتش سوزی در یک انبار بزرگ فوم به وقوع پیوست و آتش به انبار بزرگ کارتن مستقر در حاشیه کارخانه نیز سرایت نمود . در اثر این حادثه انبارها به طور کامل در آتش سوخت . حادثه مذکور فقط خسارات مالی داشته و خوشبختانه خسارت جانی نداشت

تجزیه و تحلیل حادثه :

براساس اظهارات شواهد ، آتش سوزی از محل انبار آغاز و گسترش یافته است . عدم کارایی و سیستم اطفا حریق منجر به توسعه آتش گردیده است. بدلیل عدم وجود ماشین آتش نشانی در شهرک مربوطه زمان طلایی برای مهار آتش تا رسیدن ماشین های آتش نشانی شهر نزدیک به شهرک از دست رفته است

اقدامات کنترلی موجود :

کپسول آتش نشانی نامتناسب با نوع مواد سوختی و نوع آتش سوزی به تعداد کافی ، سیستم تهویه نا مناسب در انبار

راهکارهای فنی پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه :

  • استفاده از سیستم تهویه مناسب بای خط تولید و انبارها
  • استفاده از سیستم اتصال به زمین
  • استفاده از سیستم های صوتی اعلان حریق جهت آگاهی هر چه سریعتر از وقوع آتش سوزی به همراه استفاده از سایر آشکارسازها
  • انتخاب کپسول آتش نشانی مناسب براساس فاکتورهایی مانند نوع مواد سوختی ، نوع آتش سوزی ، حجم مواد سوختی و پراکندگی مواد سوختی
  • برگزاری دوره های آموزشی مودن و متوالی کار با وسایل اطفاء حریق و بازرسی سیستم های ایمنی بوسیله کارشناسان ایمنی بر طبق چک لیست

درس حادثه

بررسی نشان میدهد ۷۵ درصد از حوادث آتش سوزی قابل پیش بینی و پیشگیری هستند . در صنایع ای که از فوم های پلی استایرن استفاده می کنند تهویه انبار ، سیستم اتصال به زمین برای تخلیه بار الکتریکی ساکن می تواند از ایجاد حوادث آتش سوزی جلوگیری نمایند.

Print Friendly, PDF & Email