تبریک به مناسبت انتصاب شایسته جناب آقای مهندس نادعلی اسماعیلی دهج به سمت ریاست سازمان نظام مهندسی معدن ایران

تبریک به مناسبت انتصاب شایسته جناب آقای مهندس نادعلی اسماعیلی دهج به سمت ریاست سازمان نظام مهندسی معدن ایران

انتخاب شایسته جناب آقای مهندس نادعلی اسماعیلی دهج را از طرف ریاست محترم جمهوری به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ایران صمیمانه تبریک عرض می نماییم

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

Print Friendly, PDF & Email