بازدید اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن استان از معدن سیلیس تل سفید

بازدید اعضاء سازمان استان از محل معدن سیلیس تل سفید شهرستان جوانرود متعلق به شرکت فروسیلیس غرب پارس به اتفاق ۱۵ نفر از اعضاء در مورخه ۹۶/۰۸/۰۲ انجام شد . در این باردید یکروزه اعضاء حاضر از نردیک با نحوه استخراج ماده معدنی و سپس خردایش آن از نزدیک آشنا شدند.

با توجه به اینکه ماده معدنی استخراجی از معدن جهت استفاده در واحد فرآوری و تولید فروسیلیس شرکت استفاده می شود خردایش با اندازه های مختلف در محل معدن و توسط سرن های مختلف انجام می شود که توضیحات کامل انجام مراحل خردایش توسط مهندس سرمدی مسئول معدن ارائه گردید

Print Friendly, PDF & Email