صدور و ارتقاء پروانه اشتغال اعضاء نقشه بردار بدون شرکت در آزمون امکان پذیر است

🔹مهندس شکرریز : صدور و ارتقاء پروانه اشتغال اعضاء نقشه بردار بدون شرکت در آزمون امکان پذیر است.

به گزارش روابط عمومی سازمان و به نقل از مهندس شکرریز نائب رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه ارتقاء و صدور پروانه اشتغال به کار حرفه ای اعضای نقشه بردار سازمان بدون آزمون و صرفا با داشتن سابقه کار در فعالیت های معدنی و گذراندن دوره های آموزشی (نقشه برداری معدنی و مبانی معدنکاری) فراهم است
شکرریز خاطر نشان کرد از ابتدای سالجاری صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال اعضاء سازمان جهت تعیین تکلیف برگزاری آزمون و تدوین دستورالعمل های جدید متوقف شده بود که براساس بند ۱ بخشنامه شماره ۹۵۱۵۵/۶۰ مورخ ۲۴/۴/۹۶ معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، صدور و ارتقاء پروانه اشتغال در زمینه نقشه برداری طبق روال گذشته انجام می پذیرد.

Print Friendly, PDF & Email