کرمانشاه رتبه هفتم صدور گواهی تایید صلاحیت فنی و مالی در کشور

🔹کرمانشاه رتبه هفتم صدور گواهی تایید صلاحیت فنی و مالی در کشور
به گزارش روابط عمومی سازمان با توجه به مکانیزه شدن فرآیند صدور گواهی تایید صلاحیت فنی و مالی از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۲۰۰۰ گواهی تایید صلاحیت متقاضیان ثبت محدوده اکتشافی توسط سازمانهای نظام مهندسی معدن در کشور صادر گردیده که در این بین استان کرمانشاه رتبه هفتم در کشور را داراست . صدور گواهی صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در اسرع وقت و در کمترین زمان ممکن انجام می شود که امید است با تسریع در انجام این کار شاهد افزایش سرمایه گذاری در حوزه معدن و ایجاد اشتغال در این بخش مهم اقتصادی باشیم.

Print Friendly, PDF & Email