خروج از رکود و ایجاد رونق تولید با حمایت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

مهندس عزیزی نماینده صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی کشور در استان کرمانشاه :
از ابتدای تشکیل نمایندگی صندوق بیمه در استان کرمانشاه ازتیرماه سال جاری تا کنون مدارک بالغ بر ۱۰ محدوده اکتشافی و بهره برداری جهت سیر مراحل قانونی به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ارسال شده است . انتظار می رود تا با همکاری بهره برداران و مکتشفین بتوان حداکثر استفاده را از این مزیت قانونی در سال جاری داشته باشیم و شاهد رونق تولید و خروج از رکود در این بخش باشیم.

 

Print Friendly, PDF & Email