برگزاری دور آموزشی ارتقاء پایه نقشه برداری معدنی

دوره آمورشی ارتقاء پایه نقشه برداری معدنی ویژه اعضاء نقشه بردار عضو سازمان  با حضور ۱۷ نفر از اعضاء به مدت ۴ روز از ۲۱ لغایت ۲۴ مرداد ماه در محل سازمان نظام مهندسی معدن استان برگزار گردید
مدرس این ذوره آموزشی جناب آقای مهندس اسماعیل توتونچی بودند .

Print Friendly, PDF & Email