برگزاری دوره آموزشی ارتقاء پایه نرم افزار کامفار ۳

دوره آمورشی ارتقاء پایه نرم افزار کامفار ۳ با حضور ۱۷ نفر از اعضاء سازمان به مدت ۴ روز از ۱۱ لغایت ۱۴ مرداد ماه در محل سازمان نظام مهندسی معدن استان برگزار گردید
مدرس این ذوره آموزشی جناب آقای مهندس کوروش عزیزی بودند .

 

Print Friendly, PDF & Email