به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی معدن استان شهر سنگ در کرمانشاه احداث می شود

 جلسه کارگروه اقتصادی استانداری کرمانشاه با حضور تمامی اعضاء سه شنبه ۱۰ مرداد ماه در محل سالن جلسات معاونت اقتصادی استانداری با ریاست مهندس رحیمی معاونت محترم استاندار تتشکیل گردید . در این جلسه پیشنهاد سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه مبنی بر احداث شهر سنگ در کرمانشاه توسط مهندس عزیزی ریاست سازمان مطرح گردید که مورد موافقت تمام اعضاء قرار گرفت 

عزیزی در این جلسه عنوان کرد : از مزایای احداث شهر سنگ در کرمانشاه ، ایجاد مرکز آموزشی و تجاری در مجتمع ، شناساندن صنایع سنگ استان ، ارز آوری اقتصادی و زمینه ساز کسب و کار پویا و اشتغال حداقل ۲۰۰ نفری خواهد بود . دکتر حقیقی رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در توضیحاتی عنوان کرد  : استان کرمانشاه از نظر منابع سنگ های مرمریتی در کشور در میان ۵ استان برتر کشور است که بر این اساس ایجاد زنجیره ارزش افزوده از معدن تا فرآوری که باعث ایجاد رونق اشتغال پویا در استان خواهد شد لازم و ضروری است. در ادامه جلسه مهندس رحیمی معاونت محترم امور اقتصادی استانداری کرمانشاه ضمن استقبال و تشکر از پیشنهاد سازمان نظام مهندسی معدن عنوان کرد معدن میتواند یکی از اصلی ترین منابع اقتصاد و اشتغال در آینده باشد که باید خام فروشی آن کنار گذاشته شده و بحث فرآوری آن مطرح و پیگیری گردد. رحیمی افزود ، یکی از اولویت های تامین اعتبار در کمک های فنی و اعتباری سال جاری حتما فرآوری های معدنی و ایجاد شهر سنگ خواهد بود. همکاری سازمانهای تابعه و ذی نفع مانند شرکت شهرک ها ، شهرداری و اتحادیه ها بسیار کارساز و الزامی خواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email