انتصاب ریاست جدید سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه

با حکمی از طرف مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت ؛ دکتر سید نعمت اله حقیقی به عنوان ریاست جدید سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرماشاه معرفی گردید

این انتصاب بجا و شایسته را صمیمانه تبریک گفته برای ایشانآرزوی توفیق روز افزون را از خداوند منان خواستاریم
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

Print Friendly, PDF & Email