جلسه مشترک هیات مدیره وگروهای تخصصی سازمان با ریاست وکارشناسان حوزه معدن سازمان صنعت،معدن وتجارت

این جلسه در مورخ ۹۴/۰۶/۲۴ساعت۱۷:۳۰درسالن جلسات سازمان صنعت،معدن وتجارت برگزار گردید.

موضوع جلسه یاداوری موارد قانونی به منظور رعایت حقوق اعضا در خصوص ارجاع خدمات

در ابتدایی جلسه ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت به نیابت از آن سازمان توضیحات مختصری در خصوص مشکلات استان در رابطه اشتغال وظرفیت های بالای معدنی وپتانسیل های بلقوه این بخش در جهت رفع مشکل عنوان شده بیان نمودند.برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقا سطح علمی کارشناسان وکارکنان معادن از دیگر موارد مطروحه از طرف ایشان در جلسه بود.

سپس ریاست سازمان توضیح جامع وکافی در خصوص جایگاه قانونی وساختار نظام مهندسی و نحوه تعامل با دستگاه ها ونهاد های مختلف به خصوص سازمان صنعت،معدن وتجارت به عنوان مخاطب اصلی و هدف اصلی این سازمان در جحت افزایش بهره وری در فعالیت های معدنی بیان نمود.

ایشان با تبین جایگاه قانونی خدمات فنی مهندسی در این بخش که با بکارگیری نیروهای متخصص امکان پذیر بوده ورعایت شرح شغلهای ابلاغی وارتقا بهره وری را در این بخش صرفا با بکارگیری نیروهای متخصص امکان پذیر دانست.

کاهش  آمار اشتغال در سال جاری ومقایسه با سال ۹۳را به دو دلیل عمده دانست.

۱-رکودبازار اقتصاد کشور

۲-عدم رعایت دستورالعمل های مربوطه توسط سازمان صنعت،معدن وتجارت

به نداشتن مسئول فنی استخراجی در بیش از ۱۵۰معدن ،مسئول فنی واحدهای فراوری در بیش از ۳۰۰واحد،عدم رعایت شرح شغل های زمین شناسی استخراجی،مسئول نقشه برداری،مسئول میله گذاری که هر یک دارایی پشتوانه قانونی می باشند از دیگر موارد مطروحه در این جلسه توسط ریاست سازمان می باشند.

در ادامه مهندس شکرریز عضو هیات مدیره در خصوص رفع مشکل سرمایه گذاری در بخش معدن با ایجاد تعامل با دستگاه های که دارای انباشت سرمایه هستند،ومشارکت حداکثری اعضا،بخصوص اعضا نقشه برداری را در لایه های مختلف بخش معدن از جمله برداشت واقعی استخراج را از دستگاه های مربوطه را خواستار شد.

مهندس کاویانی عضو سابق گروهای تخصصی معدن،کمیته تشخیص صلاحیت وعضو جدید شورای انتظامی با بیان مسائل ومشکلات فنی در این بخش که بواسطه عدم توجه به مسایل فنی بوجود امده،نظارت عالی توسط سازمان صنعت،معدن وتجارت را ضعیف دانست وخواستار نظارتهای بیشتر در این بخش شد.

مهندس شیرزاد جلیلیان عضو سابق شورای انتظامی وعضو جدید هیات مدیره آمادگی خود را در خصوص ارزشیابی را عنوان داشت.

در پایان این جلسه تذکرات لازم از سوی ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت به رئیس اداره معادن داده شد.ومقرر گردید ابن هیات به صورت مرتب هر دو هفته یکبار برگزار گردد.

Print Friendly, PDF & Email