معرفی سازمان

نظام مهندسی معدن: عبارتست از مجموعه تشکیلات،سازمان ها،تشکل های صنفی،مهندسی،حرفه ای،اشخاص حقیقی وحقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آئین نامه ها و استانداردها در بخش معدن

اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن عبارتست از:الف: حفظ و افزایش بهره وری منابع معدنی که سرمایه های ملی تجدید ناپذیر هستند.
ب: تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در فعالیت های معدنی.
پ: تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور.
ت: ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیت های معدنی.
ث: بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
ج: ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در بخش معدن.
چ: وضع مقررات به منظوراطمینان از رعایت اصول ایمنی،بهداشت، بهره دهی مناسب،حفظ محیط زیست،صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن.
ح: فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی در بخش معدن.
خ: ایجاد زمینه های مشارکت صاحبان حرفه های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرحهای توسعه  و عمرانی کشور.
د: ایجاد وتحکیم روابط حرفه ای در سطح ملی و بین المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی.

برای تامین مشارکت هرچه بیشتر مهندسان درانتظام امورحرفه ای خود و برای تحقق اهداف این قانون طبق ماده ۳ قانون نظام مهندسی  معدن درسطح کشور،سازمان نظام مهندسی معدن ودر هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی معدن استان پیش بینی و تاسیس شده است.سازمان نظام مهندسی معدن غیرانتفاعی بوده وتابع قوانین ومقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می باشد.

رشته های اصلی سازمان:

معدن، زمین شناسی، نقشه برداری، متالورژی با گرایش استخراجی
فارغ التحصیلان رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، محیط زیست،ژئوفیزیک که ازحدود یکسال قبل درفعالیتهای معدنی موضوع قانون شاغل باشند می توانند عضو سازمان نظام مهندسی معدن شوند.

معرفی سازمان:

سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه درراستای اجرای ماده ۲۷ قانون معادن پس ازتصویب قانون نظام مهندسی معدن در سال ۸۱، در سال ۸۲ تشکیل گردید.

اعضا هیات مدیره دوره اول:

–    رشته معدن: خسرو رشیدی محمدی، مسعود پیشوایی، مهرداد بنی عامریان، سعید نصر آزادانی
–    رشته زمین شناسی: فرهاد رضازاده
–    رشته نقشه برداری: –
–    رشته متالورژی: –

اعضا هیات مدیره دوره دوم:

–    رشته معدن: حمید تورتیز، سعید نصرآزادانی، محمد جواد فریادرسان
–    رشته زمین شناسی: سید عبداله کریمی
–    رشته نقشه برداری: احمد شیخه

اعضا هیات مدیره دوره سوم:

–    رشته معدن: مرتضی عزیزی، حمیدرضا اسکندری، محمد عابد خالدی، حمید تورتیز
–    رشته زمین شناسی: سودابه جلیلیان
–     رشته نقشه برداری: –
–    رشته متالورژی: –

اعضا هیات مدیره دوره  چهارم:

–    رشته معدن: مرتضی عزیزی، حمیدرضا اسکندری
–    رشته زمین شناسی: سودابه جلیلیان، طاهره امینی
–    رشته نقشه برداری: هوشنگ کرمی
–    رشته متالورژی: –

در حال حاضر سازمان نظام مهندسی معدن استان ۵۱۳ نفرعضو دارد

اعضا هیات مدیره دوره پنجم:

-رشته معدن:مرتضی عزیزی،امیراسمخانی

-رشته زمین شناسی:سودایه جلیلیان

-رشته نقشه برداری:امیرحسین شکرریز،هوشنگ کرمی

–    رشته متالورژی: –

 

آدرس سازمان:

کرمانشاه-بلوارشهید بهشتی-انتهای بلوار بنت الهدی ضلع شرقی میدان فرمانداری

-کدپستی :۶۷۳۳۳۴-۶۷۱۵۶
تلفن:۳۸۲۱۴۷۹۰-۰۸۳
فکس:۳۸۲۱۴۷۹۲-۰۸۳
صندوق پستی:۱۸۴۸-۶۷۱۵۵

Email:Kermanshah@ime.org.ir

سیستم ارسال پیامک:
سامانه پیام کوتاه:۳۰۰۰۴۸۳۱۴۴۴۴۴۴
همراه:۰۹۱۸۷۲۹۰۷۸۶

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر