معدن

نام ونام خانوادگی سمت
محمدصادق رهبری رئیس
حمیدتورتیز نایب رئیس
مرتضی عزیزی عضو
علی معتبر عضو
اشکان یزدانی عضو

 

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید

شما باید وارد حساب خود شویدتا بتوانید یک نظر بدهید