معدنی ها تقابل با یکدیگر را کنار بگذارند

مهندس مرتضی عزیزی ریاست سازمان در مصاحبه باسایت معدن۲۴گفت:

درگیری سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن به هیچ عنوان به سود اقتصاد و بخش معدن کشور نیست.

مرتضی عزیزی رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه و نیز نایب رییس هیات مدیره خانه معدن این استان در گفتگو بامعدن۲۴ با اشاره به این موضوع گفت: چرا باید به نقطه ای برسیم که سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن یکدیگر را نفی کنند در حالی که نفی این دو تشکل، تنها به ضرر جامعه معدنی ما خواهد بود.

خانه معدن یک تشکل صنفی در بخش معدن و صنایع معدنی بوده و به عنوان یک تشکل اقتصادی می تواند کمک شایانی به سازمان نظام مهندسی برای انتظام امور معدنی داشته باشد.

عزیزی با اشاره به اینکه متاسفانه در بخش فنی معدن کشور کار زیادی صورت نگرفته گفت: البته نظام مهندسی درحال انجام کار کارشناسی در بخش فنی معدن است.

وی ادامه داد: از نظر حوادث زنگ خطر بسیاری از معادن به صدا درآمده است و در چند هفته گذشته شاهد حوادثی در معادن استان های مختلف از جمله معادن استان یزد، کرمانشاه و مازندران بوده ایم که دلیل آن تنها عدم رعایت اصول مهندسی است.

رییس نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه وظیفه خانه معدن را حمایت از معدن و صنایع معدنی در چارچوب قانون عنوان کرد و افزود: در این راه باید نقدهای سازنده را پذیرفت.

وی از مسولین نظام مهندسی معدن و نیز خانه معدن خواست تا با رفع مسایل و مشکلات، از تقابل با یکدیگر پرهیز کرده تا با ارایه راهکار به دولت از مشکلات بخش معدن کاسته شود.

عزیزی در خاتمه گفت: آمار حوادث معدن کشور به دلیل نبود و شاید ضعف بانک اطلاعاتی در این خصوص، بطور دقیق قابل بیان نیست.

لینک خبر

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر