لینک های مفید

ردیف

عنوان و لینک

وزارت صنایع و معادن

سازمان صنایع و معادن کرمانشاه

سازمان نظام مهندسی معدن ایران

سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی

شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

جامعه مهندسین مشاور ایران

بانک اطلاعات معادن آفریقا

تکنولوژی معادن

پایگاه اطلاع رسانی معادن ایران و صنایع وابسته

شرکت ملی صنایع مس ایران

بانک صنعت و معدن

انجمن مهندسین متالورژی ایران

معادن نمک

جامعه مهندسین معدن و متالورژی

پایگاه تخصصی سنگ شناسی

انجمن سنجش از دور و GIS ایران

دانش پژوهان مهندسی معدن ایران

پایگاه ملی داده های علوم زمین

سازمان نقشه برداری کشور

پایگاه اطلاع رسانی معادن ایران

انجمن سنگ ایران

انجمن مهندسی معدن آمریکا

سازمان زمین شناسی آمریکا

انجمن مهندسی معدن ایران

سایت بازار معادن ایران

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

سازمان جغرافیایی

آموزش نرم افزارهای تخصصی معدن

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه آموزش و پژوهش صنایع و معادن

معدنکاران

دانلود نقشه های جهان

انجمن ژئوفیزیک ایران

اصول استخراج معدن

پایگاه نرم افزارها و مقالات زمین شناسی

تبدیل طول و عرض جغرافیایی به UTM

UTM به طول و عرض جغرافیایی

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر