لیست مناطق کمتر توسعه یافته استان کرمانشاه

فهرست مناطق کمترتوسعه یافته درامورحمایتی استان کرمانشاه  

شهرستانها

استان

شهرستان کمترتوسعه یافته

کرمانشاه

پاوه

کرمانشاه

ثلاث باباجانی

کرمانشاه

جوانرود

کرمانشاه

دالاهو

کرمانشاه

روانسر

کرمانشاه

سرپل ذهاب

کرمانشاه

قصرشیرین

کرمانشاه

گیلانغرب

 

بخش ها

تابعیات تقسیماتی

بخش کمتر

توسعه یافته

شهرستان

استان

سنقر

کرمانشاه

کلیایی

کرمانشاه

کرمانشاه

فیروزآّباد

کرمانشاه

کرمانشاه

کوزران

هرسین

کرمانشاه

بیستون

 

 

 

 

 

دهستانها

تابعیات تقسیماتی

دهستان  کمترتوسعه یافته

بخش

شهرستان

استان

حمیل

اسلام آباد غرب

کرمانشاه

منصوری

مرکزی

اسلام آباد غرب

کرمانشاه

حومه شمالی

مرکزی

سنقر

کرمانشاه

باوله

مرکزی

سنقر

کرمانشاه

گاورود

دینور

صحنه

کرمانشاه

حر

مرکزی

کرمانشاه

کرمانشاه

پشت دربند

مرکزی

کرمانشاه

کرمانشاه

دورد فرامان

مرکزی

کرمانشاه

کرمانشاه

میان دربند

مرکزی

کرمانشاه

کرمانشاه

قره سو

مرکزی

کنگاور

کرمانشاه

خزل غربی

مرکزی

کنگاور

کرمانشاه

قزوینه

مرکزی

هرسین

کرمانشاه
Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر