قابل توجه مسولین فنی معادن شهرستان های گیلان غرب،سرپل ذهاب وقصر شیرین

قابل توجه مسولین فنی معادن شهرستان های گیلان غرب،سرپل ذهاب وقصر شیرین ضروری است مورخ ۹۳/۰۹/۱۷راس ساعت ده صبح به همراه بهره برداران تحت مسولیت خود در مخل فرمانداری شهرستان گیلان غرب حضور بهم رسانید.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر