فروش اوراق مشارکت، بال پرواز برای معدن

فروش اوراق مشارکت یکی از راهکارهایی است که مردم را در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف شریک می‌کند. البته نکته مهم در فروش اوراق مدت زمان مشخص و سود ثابت آن است.

حال اجرای چنین طرحی در بخش معدن می‌تواند مردم را در اجرای طرح‌های معدنی سهیم کند. پیش از این صنایع معدنی به ویژه فولاد تجربه این مشارکت را کسب کرده، اما ریزش قیمت‌ها و از سوی دیگر از بین رفتن اطمینان مردم در خرید اوراق مشارکت در اجرای طرح‌های مختلف ازجمله پروژه‌های پتروشیمی، منجر به کاهش تمایل مردم برای خرید این اوراق می‌شود.خرید اوراق مشارکتی می‌تواند بخشی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت و معدن را تامین کند، اما نکته مهم این است پیش از آن باید اطمینان از بین رفته در سال‌های گذشته را به مردم باز گرداند. صداوسیما می‌تواند در این زمینه با تبلیغات و برنامه‌های مختلف وارد شده تا از این موضوع ذهنیتی خوب برای مردم ایجادکند. البته موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که با توجه به ثابت بودن سود و مشخص بودن زمان، تغییرات بازار، بر اوراق و میزان استقبال از آن تاثیرگذار نخواهد بود.
گذشته تلخ را تغییر دهیم
سهراب شرفی، عضو هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در گفت‌وگو با صمت درباره فروش اوراق مشارکت برای طرح‌های معدنی و صنایع معدنی، اظهارکرد: فروش اوراق مشارکت برای جذب همکاری مردم در طرح‌های بهره‌برداری از معادن اقدام بسیار خوب و موثری خواهد بود. اما نکته مهم در این میان این است که نبود ذهنیتی خوش از اوراق مشارکتی در بین مردم، کمی اجرای این کار را با تردید مواجه می‌کند.وی ادامه داد: درحال‌حاضر ذهنیت خوبی از این موضوع در بین مردم وجود ندارد، اما می‌توان با زمینه‌سازی و تبلیغات مردم را در اجرای طرح‌های معدنی و صنایع معدنی با فروش اوراق مشارکتی همراه کرد.شرفی افزود: در صورتی که مردم بدانند شرکت‌های بزرگ معدنی در طرح‌ها حضور دارند بدون شک با خیال آسوده‌تر وارد این همکاری می‌شوند. در واقع باید ذهنیت خراب گذشته ترمیم یافته تا مردم با تمایل بیشتری وارد همکاری و مشارکت شوند.
عضو هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت کشور اظهار کرد: مردمی که با خرید اوراق وارد مشارکت می‌شوند با سرمایه کم این همکاری را آغاز می‌کنند، به همین دلیل باید ذهنیت بد گذشته را بهبود بخشیم.به گفته وی، استفاده از مشارکت عمومی در اجرای طرح‌های معدنی با فروش اوراق مشارکت اقدامی خوب است، اما مشروط بر اینکه شرکت‌های بزرگ معدنی به‌ویژه کمپانی‌های خارجی با همکاری شرکت‌های ایرانی در پروژه‌ها و طرح‌ها حضور داشته باشند. درحال‌حاضر فضا برای اجرای این موضوع آماده نیست. برای ایجاد ذهنیت خوب در میان مردم و افزایش مشارکت باید صداوسیما از تبلیغات و برنامه‌های مختلف در این زمینه استفاده کند. سهراب شرفی افزود: پیش از این اوراق مشارکت در حوزه فولاد عرضه می‌شد اما با کاهش قیمت‌ها مردم با ضرر مواجه شده‌اند. به همین دلیل در ابتدای کار نیازمند تبلیغات هستیم. اجرای چنین کاری در بخش معدن و طرح‌های معدنی بسیار موثر بوده و منجربه مشارکت‌های مردمی در اجرای این طرح‌ها خواهد شد.
سودهای مشخص در اوراق مشارکتی
اصغر بهرامی، کارشناس بازار فلزات درباره فروش اوراق مشارکت در طرح‌ها معدنی به صمت گفت: اوراق مشارکت کلیات مشخصی را دربر دارند. در واقع در اوراق مشارکت مدت زمان و میزان سود مشخص بوده و دارای ضمانت اجرایی است.وی اظهار کرد: بدون شک با انتشار اوراق مشارکت آن دسته از افرادی تمایلی به حضور در بازار سرمایه نداشته و سودهای بانکی نیز آنها را قانع نمی‌کند برای خرید اوراق اقدام خواهند کرد.به گفته بهرامی، برای افرادی که وارد چنین سرمایه‌گذاری شده، فرقی ندارد طرح مربوط به صنعت یا معدن باشد. البته با توجه به اینکه سود اوراق مشخص است نمی‌توان میزان استقبال را پیش‌بینی کرد، زیرا اوراق مشارکت سود بالا و پایین ندارد. در واقع میزان استقبال از اوراق مشارکت در بخش معدن موضوع قابل بحثی نخواهد بود. این کارشناس بازار فلزات و گفت: به موضوع پرداخت به موقع سود اوراق نیز اشاره کرد. امروز برخی شرکت‌های معدنی با توجه به بحران اقتصادی و همچنین کاهش قیمت مواد معدنی در بازار داخلی و خارجی با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند. درواقع زمان فعلی برای چنین اقدامی چندان مناسب نیست. بهرامی تصریح کرد: در صورتی که پیش‌بینی خوبی از آینده بازار محصولات معدنی انجام شود بدون شک استقبال از فروش اوراق مشارکت نیز خوب خواهد بود. با خوشبین بودن به آینده و روند مثبت بازار محصولات معدنی سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری برای خرید اوراق مشارکت پیدا خواهند کرد.

Print Friendly, PDF & Email