طرح اکتشاف معدن در ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع در کشور اجرا شد

جمشید ملارحمان روز چهارشنبه در دامغان به خبرنگاران افزود: از این میزان اجرای طرح در سال گذشته، ۸۰ پروژه اکتشافی در حال حاضر با رعایت کامل مسایل زیست محیطی در حال اجراست.
وی با اشاره به فعال بودن پنج هزار معدن در کشور، بیان کرد: از این تعداد، سه هزار معدن در زمینه استخراج سنگ آهن، سنگ آهک، سنگ لاشه، بوکسیت و سایر فلزات فعالیت دارند.
معاون معادن و اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران روز چهارشنبه در هفتمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در دانشگاه دامغان حضور یافت.
رئیس انجمن زمین شناسی کشور در این همایش گفت: متولی اکتشافات ذخایر معدنی در دنیا علوم زمین شناسی اقتصادی است.
محمد حسین کریم پور افزود: مهمترین اهداف انجمن زمین شناسی اقتصادی کشور، علاوه بر توسعه علوم زمین شناسی در دانشگاه ها، رونق اقتصادی در کشور است.
این همایش با موضوع اصلی توانمندی های معادن و ذخایر معدنی کشور و با حضور ۲۰۰ نفر از زمین شناسان برگزار می شود .
دبیر هفتمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در مراسم آغاز این همایش گفت: هیات داوران از ۲۳۰ مقاله ارائه شده به دبیرخانه همایش ۱۹۰ مقاله را پذیرفته است که از این تعداد ۶۰ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۳۰ مقاله به صورت پوستر ارائه شد .
علی اکبر حسن نژاد خاطرنشان کرد: زمین شناسی اقتصادی، پترولوژی مرتبط با زمین شناسی اقتصادی، اکتشافات ژئو شیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی و ذخائر معدنی، زمین شناسی زیست محیطی، زمین شیمی و هیدروشیمی و اکتشافات مواد معدنی و سنجش از دور از محورهای این همایش دو روزه است .
شرکت کنندگان همچنین در ۶ کارگاه تخصصی زمین شناسی و ژئوفیزیک و ذخایر معدنی شرکت می کنند.
همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دو روزه است و با حضور دانشمندان و صاحبنظران و استادان دانشگاهی این رشته برگزار می شود.

 

Print Friendly, PDF & Email