صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در انتظار ۲۵ میلیون دلار

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بندی در خصوص الزام دولت به حمایت از صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اختصاص یافته است.

براین اساس در بخش “م” تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور آمده است: “به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، حمایت از توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در سال ۱۳۹۴ از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و ۱۰۰ میلیون دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.”

با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که در سال آینده مبلغی در حدود ۲۵ میلیون دلار از سوی دولت به افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی اختصاص خواهد یافت.

همچنین در بخش برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه در سال ۱۳۹۴ اعتبار موضوع ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون معادن به منظور حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی معادل ۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر