شرکت بیمه نوین

به اطلاع اعضاء محترم سازمان می رساند با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین بیمه نوین و سازمان نظام مهندسی معدن استان تخفیفات به شرح ذیل قابل ارائه می باشد .

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی ۲۰ الی ۳۰ درصد

ضمنا تخفیفات قانونی ؛ تخفیفات عدم خسارت تا سال دوم ، تخفیف فرانشیز ، تخفیف با نام بدون بیمه نامه قابل ارائه می باشد .

اعضا محترم متقاضی استفاده از تخفیفات جهت اخذ معرفی نامه به روابط عمومی سازمان نظام مهندسی معدن استان مراجعه نمایند

Print Friendly, PDF & Email