: رقم بودجه اکتشاف هنوز نهایی نشده است

مهندس اسدالله کشاورز؛ مدیر کل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار معدن۲۴ با بیان این مطلب گفت: رقم تصویب شده بخش اکتشاف کشور در بودجه ۹۳ امیدوارکننده است و آخرین تخصیص رقم بودجه را معاونت راهبردی ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: چنانچه رقم تعیین شده بودجه اکتشاف سال ۹۳ در سال های آینده به عنوان اساس و پایه قرار گیرد شاهد رشد بخش اکتشاف در کشور خواهیم بود.

نقل از سایت معدن ۲۴

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر