رشد ۱۰.۵ درصدی بخش معدن ایران در بهار ۹۳

براین اساس بخش معدن در بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد ۱۰٫۵ درصدی را تجربه کرد که از نظر نرخ رشد بعد از دو بخش خدمات موسسات پولی و مالی با ۱۵٫۹ درصد و برق، گاز و آب با ۱۱٫۷ درصد در رده سوم قرار گرفت.

براساس گزارش تازه بانک مرکزی تحت عنوان “تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در سه ماهه نخست ۱۳۹۳ (به قیمتهای ثابت ۱۳۸۳)” رشد بخش صنعت نیز در سه ماهه نخست امسال به ۱۰ درصد رسید.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بخش معدن در بهار سال ۱۳۹۲ به ۴٫۲ درصد رسیده بود. این در حالی است که در سه فصلی بعدی سال قبل نیز رشد بخش معدن به ترتیب معادل منفی ۴٫۶، منفی ۹ و مثبت ۱۱٫۳ درصد بود. به گزارش ماین نیوز، همچنین کل رشد بخش معدن در سال ۱۳۹۲ به رقم بسیار ضعیف مثبت ۰٫۹ درصد رسید.

این در حالی است که رشد بخش صنعت در هر چهار فصل سال قبل منفی بود. براین اساس رشد بخش صنعت در چهار فصل سال قبل به ترتیب به منفی ۸٫۵، منفی ۵٫۴، منفی ۱٫۶ و منفی ۰٫۸ درصد رسید. مجموع رشد بخش صنعت نیز در سال قبل معادل منفی ۳٫۹ درصد بود.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر