راه اندازی فروم سایت سازمان نظام مهندسی معدن ایران

با توجه اینکه فروم سایت سازمان نظام مهندسی معدن ایران راه اندازی شده است و هرکدام ازمسئولان رشته های تخصصی مدیراتاق گفتگوی مربوط به خود هستند اعضاء می توانند سوالات وپاسخهای خود را با مراجعه به این فروم مطرح نمایند.برای اینکار از لینک اتاق های بحث تخصصی درسمت راست وبالای صفحه سایت وارد فروم شده،کلمه کاربری وپسورد خود را وارد کنید.
*** چنانچه دراستفاده ازاین امکان که به منظور ارتقای دانش وتبادل نظرحرفه ای بین اعضاء به وجود آمده عضوی سوء استفاده نماید،متخلف شناخته شده وباید تحت پیگرد انتظامی قرارگیرد.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر