دوره آموزشی ارتقا پایه پروانه اشتغال(مشترک)

دوره اموزشی ارتقا پایه پروانه اشتغال (مشترک)
کامفار ۳
زمان:۹۳/۰۳/۲۶-۹۳/۰۳/۲۹
مکان:سالن جلسات سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه
هزینه ثبت نام:۱۵۰۰۰۰۰ریال
واریز به حساب فراگیر ۱۸۰۴۰۵۹۴۵۴ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی به نام سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه
آخرین مهلت ثبت نام:۹۳/۰۳/۲۰
تذکر:داشتن لپ تاب جهت شرکت در دوره الزامی است.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر