دستور نعمت زاده برای آزادسازی محدوده های معدنی

در این نامه آمده است، در راستای تسهیل فرآیند امور و با عنایت به تعدد محدوده های بلوکه شده در کشور (شامل درخواست های صدور پروانه اکتشاف ابطالی، پروانه های اکتشاف ابطال شده و مابقی محدوده های گواهی کشف) و بروز مشکلات عدیده در واگذاری آنها از طریق فرآیند مزایده عمومی و یا ثبت درخواست های جدید و نظر به راه اندازی سامانه کاداستر از ۱۶ اسفند سال گذشته  در کل کشور، محدوده های یاد شده از تاریخ یک دی ماه سال جاری آزاد اعلام می شوند.

طبق این نامه به منظور جلوگیری از هرگونه شائبه و ایجاد مشکلاتی آتی ضروری است اطلاع رسانی کامل این بخشنامه از طریق رسانه ها، جراید، پرتال، تابلو اعلانات و غیره به نحو مطلوب صورت پذیرد و حسن اجرا و عواقب ناشی از عدم اجرای صحیح مفاد این بخشنامه، متوجه شخص رییس سازمان خواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email