درآمد ۹۲ میلیارد تومانی دولت از حقوق دولتی معادن

دولت در سه ماهه نخست امسال ۹۲۳ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال حقوق دولتی معادن دریافت کرده است.

 

بر اساس آمار دولت در سه ماهه نخست امسال ۹۲۳ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال حقوق دولتی معادن دریافت کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

 

بیشترین رشد دریافت حقوق دولتی معادن در این بازده زمانی به استانهای کرمان جنوبی، خراسان شمالی با ۳۰ هزار و ۳۴۶٫۳ درصد و یک هزار و ۸۷۶٫۶ درصد تعلق دارد. البته کمترین میزان دریافت حقوق دولتی معادن در اردبیل با کاهش ۷۷٫۴ درصدی و هرمزگان با کاهش ۸۸٫۳ ثبت شده است.

Print Friendly, PDF & Email