دانلود نرم افزار کامفار

انجام محاسبات مالی و اقتصادی / نرم افزار کامفار comfar
انجام بررسیهای مالی و اقتصادی و ارزیابی مالی و اقتصادی طرحها
شرح خدمات بررسیهای مالی/ اقتصادی طرحها به فرمت موسسات اعتباری و بانکها به همراه تجزیه و تحلیل و آنالیز کامل خروجیهای نرم افزار تخصصی کامفار در اسرع وقت و با کمترین هزینه به شرح ذیل می باشد:

انجام بررسی های مالی

۱- برآورد سرمایه گذاری ثابت
۲- برآورد سرمایه در گردش
۳- برآورد هزینه سالیانه تولید
۴- برآورد استهلاک سالیانه سرمایه گذاری
۵- برآورد کل سرمایه مورد نیاز طرح
۶- برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها
۷- تعیین منابع تأمین مالی طرح و هزینه های مالی آن
۸- تحلیل درآمدها و هزینه های طرح
۹- تعیین عملکرد سود و زیان طرح برای کل سرمایه گذاری و آورده سهام

انجام بررسی های اقتصادی

۱۰- تعیین جریان خالص نقدی کل سرمایه‌گذاری
۱۱- تعیین ارزش فعلی خالص(npv)
۱۲- تعیین نرخ و دوره بازگشت داخلی(pbp) کل سرمایه
۱۳- تعیین نرخ و دوره بازگشت داخلی برای آورده سهامداران
۱۴- تعیین دوره بازگشت سرمایه
۱۵- تحلیل نقطه سربسر
۱۶- تحلیل حساسیت طرح به هزینه¬های پیش¬بینی نشده
۱۷- تحلیل اقتصادی طرح
۱۸- انجام آنالیز حساسیت پروژه
۱۹- معرفی ریسک های مالی و اقتصادی و عواقب ناشی از آن

۲۰- تحلیل نسبتهای مالی
۲۱- بودجه بندی طرح
۲۲- برآورد قیمت پروژه
۲۳- تعیین قدر السهم سهامدارن
۲۴- تحلیل اثرات متقابل طرحها (آنالیز تلفیقی)
۲۵- تهیه صورت حسابهای مالی
۲۶- بررسی ترکیب سهامداران

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر